objętość roztworu: % ml
g/ml % ml
g/ml % ml
g/ml % ml
g/ml % ml
g/ml % ml
g/ml % ml
g/ml % ml
g/ml % ml
g/ml % ml
g/ml % ml
g/ml % ml
g/ml % ml

pozostało procent:

%

oblicz ilość

Krótka instrukcja obsługi:
  1. W polu objętość roztworu (przed ml) wpisz wyjściową ilość roztworu, jaką chcesz otrzymać.
  2. Zaznacz ilość pól wyboru równą ilości składników.
  3. Przy zaznaczonych polach wybierz z listy odpowiedni składnik. W przypadku, gdy nie ma go na liście, wybierz pozycję (inny).
  4. W następnym polu (przed g/ml) pojawi się sugerowany ciężar właściwy (nasypowy). Może zaistnieć sytuacja, w której będzie on inny od ciężaru składnika posiadanego przez Ciebie - w takim wypadku należy ręcznie wpisać ciężar właściwy (nasypowy) Twojej partii składnika.
  5. W kolejnym polu (przed %) wpisz stężenie danego składnika w roztworze.
  6. Pole pozostało procent wyświetla, ile punktów procentowych brakuje do 100%. Obok wybranych składników pojawia się przycisk uzupełnij do 100%, który pozwala szybko zwiększyć ilość składnika tak, aby suma punktów procentowych wynosiła 100.
  7. Kiedy uzupełnisz dane wszystkich składników, kliknij przycisk oblicz ilość. W polach ostatniej kolumny pojawią się ilości składników (w ml) potrzebnych do uzyskania Twojego roztworu.

Miłego mieszania!